Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego http://abmsklep.pl.
2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (online).
3. Sklep internetowy, działający pod http://abmsklep.pl, prowadzony jest przez:

A.B.M. Solid Group
ul. Starowarszawska 8 A
26-200 Końskie

NIP: 534-101-98-59
REGON: 013181320

4. Regulamin określa:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w celu dokonania zakupu;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień;
c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych;

5. Informacje o asortymencie podane na stronie internetowej, ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania

1. Warunkiem rozpoczęcia składania zamówienia w sklepie internetowym nie jest rejestracja użytkownika.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść owego regulaminu oraz podanie danych osobowych - jest to konieczne do zrealizowania zamówienia.
4. Możliwość pozbawienia klienta prawa do korzystania z serwisu, jak również ograniczenie dostępu do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, następuje, gdy klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
c) dopuści się innych zachowań odebranych jako naruszenie pewnych praw i norm oraz dóbr;

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, sklep dokłada wszelkich starań aby dane klienta, jego poufne, pytania oraz inne nadrzędne sprawy, nie dostały się do osób trzecich, rozumianych jako niepoufnych, a wszelka modyfikacja podlegała tylko i wyłącznie osobie powołanej rozumianej jako klient.
7. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, to jest: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze sklepu w sposób nie wpływających na działanie, jego funkcjonowanie, używając do tego szkodliwych oprogramowań,
c) niepodejmowania działań zaśmiecających rozumianych jako "spam",
d) korzystania z http://abmsklep.pl w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz sklepu samego w sobie,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych, jedynie w zakresie użytku osobistego.

III. Odnośnie zamówień (postanowienia ogólne)
a) Klient dokonuje wyboru
b) Do rozpoczęcia realizacji, klient winien jest dokonać przedpłaty na konto (wyjątkiem jest wybór płatności za pobraniem)
c) Proces wysyłki rozpoczyna się wraz z pojawieniem się wpłaty na koncie firmowym sklepu internetowego http://abmsklep.pl
d) Dostarczenie przesyłki trwa od 3 do 14 dni
e) Klient ma prawo do zwrotu, gdy przyczyna została uwzględniona w sposób jasny i zgodny z podpunktem regulaminu odnośnie w.w.

IV. Dostawa

1. Dostawa towarów jest ograniczona do terenów Polski, dogłębniej do adresu wskazanego w trakcie rejestracji przez klienta.
2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy poleca się sprawdzić w oddzielnym dziale na stronie internetowej lub tuż przed zatwierdzeniem zlecenia w "podsumowaniu".
Dostawa jest także możliwa do sklepu stacjonarnego na ul. Starowarszawskiej 8 A 26-200 Końskie, gdzie klient odbiera zamówienie osobiście.
3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia zatwierdzenia wpłaty. Średni czas wysyłki to od 1 do 5 dni.
4. Potwierdzenie zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym A.B.M. Solid Group i dodatkowo utrwalone w formie e-mail do klienta.

V. Ceny oraz metody płatności:

1. Ceny towarów podane są w walucie polskiej tj. złotówkach i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient uiszcza wpłatę:

a) przelewem internetowym na numer konta bankowego:

75 1020 2629 0000 9202 0328 3611

b) pobraniowo, tj. płacąc u kuriera

c) osobiście przy odbiorze przesyłki

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy:

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy towar nie zadowala klienta, tj. nieodpowiedni rozmiar, niedopasowanie - termin 14 dni.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować sklep wskazany pod adresem http://abmsklep.pl pod nadzorem A.B.M. Solid Group. Informację należy przesłać mailowo lub zadzwonić pod numer kontaktowy, wskazany na stronie internetowej.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, klient zobowiązany jest do uiszczenia wpłaty za wysyłkę towaru do wymiany lub zwrotu, robiąc to poprzez przelew na w.w. numer konta bankowego. W razie braku zwrotu kosztów wysyłki, odbywającej się z udziałem kuriera, współpracującego z A.B.M. Solid Group, towar nie zostanie przyjęty. Poprzednia wpłata, tj. cena towaru, zostaje całkowicie zwrócona do klienta poprzez przelew bankowy.
5. Firma może odstąpić od w.w. punktów, gdy klient nie spełnia warunków wcześniej podanych.
6. Klient powinien odesłać wcześniej zamówiony towar do A.B.M. Solid Group niezwłocznie i nie później niż po upływie 14 dni. W razie wydłużenia się czasu, firma nie zobowiązuje się do zwrotów kosztów.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. koszt wysyłki towaru do A.B.M. Solid Group.
8. Klient ma dwie możliwości: zwrot całkowity lub wymiana towaru na towar tego samego rodzaju.
9. W razie wady technicznej, firma A.B.M. zobowiązuje się do wymiany towaru lub zwrotu kosztów towaru, gdy stan magazynowy nie pozwoli na dokonanie wymiany.

VII. Reklamacje
1. Klient ma prawo do reklamacji, gdy towar jest uszkodzony lub nie spełnia warunków wcześniej przedstawionych na stronie.
2. A.B.M. Solid Group zobowiązuje się do naprawy i ponownej wysyłki, koszty wysyłki ponosi klient, koszty naprawy ponosi sklep http://abmsklep.pl
3. Towar przedstawiony na stronie z założenia nie powinien odznaczać się żadną wadą fabryczną, techniczną, widoczną i niewidoczną, co zobowiązuje klienta do przemyślanych zakupów.
4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o reklamacji (tj. wadzie towaru zamówionego przez klienta). W innym przypadku, reklamacja może zostać odrzucana, bo rozumiana jako szkoda wyrządzona w przypadku nadmiernego użytkowania lub użytkowania i konserwowania niedokładnego.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne niezgodności, spory pomiędzy A.B.M. Solid Group http://abmsklep.pl mogą zostać rozstrzygnięte przy udziale sądu tuż po wniesieniu wniosku przez klienta lub firmę.
Sąd pozostaje w miejscu, z którego wywodzi się w.w. firma.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy wskazane w punktach poprzednich i w.w. w owym regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl